а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о трагедији у селу Доње Бријање код Лесковца где је син убио оца, а потом себе, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Лесковац и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од ЦСР Лесковац тражи да га у року од 15 дана извести да ли су упознати са ситуацијом у тој породици, да ли се породица налазила на евиденцији Центра, да ли је у протеклом периоду било пријава за насиље, као и о радњама које је Центар евентуално предузео како би се пружила адекватна подршка и заштита могућим жртвама насиља у породици.

Од МУП-а, Заштитник грађана тражи да га у истом року извести о поступању у конкретном случају и евентуално оствареној сарадњи са ЦСР, тужилаштвом и другим органима по ранијим пријавама породичног насиља уколико су подношене, као и о томе да ли су полицијски службеници поступали у складу са Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

baner1