а

Заштитник грађана тражи од Регулаторног тела за електронске медије да у будућем раду поступа у складу са законом и да пружаоцима медијских услуга изриче адекватне санкције увек када утврди да су начинили пропусте и емитовали непримерени садржај.

Заштитник грађана је прошле године, по сопственој иницијативи, након сазнања да су у Јутарњем програму ТВ „Happy“ тумачени хороскопи учитеља глуме и једне глумице која је у јануару 2021. године поднела кривичну пријаву и јавно га оптужила да ју је као учитељ у школи глуме силовао када је имала 17 година, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Регулаторног тела за електронске медије.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да је РЕМ начинио пропусте у раду тиме што није изрекао адекватне мере у циљу санкционисања Телевизији „Happy“ због емитовања спорног садржаја и тиме што је обуставио поступак у вези са овим садржајем иако је констатовао да је емитер учинио повреду.

РЕМ је у изјашњењу Заштитнику грађана навео да је донео одлуку да не изрекне санкције пружаоцу медијске услуге јер је претходно ТВ „Happy“ већ изрекао меру упозорења за истоврсне програмске садржаје, као и да ова телевизија касније није поновила исте повреде.

У препоруци за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи од РЕМ-а да убудуће поступа у складу са позитивно-правним прописима и да при одлучивању о извештајима у вези са програмским садржајем, увек када утврди постојање пропуста изрекне пружаоцу медијске услуге адекватне мере у циљу санкционисања.

baner1