а

По препоруци Заштитника грађана, Републички фонд за здравствено осигурање је, након што десет година нису били у промету, на листу лекова који се издају на терет обавезног здравственог осигурања уврстио лекове за подизање нивоа естрогена који су неопходни за очување здравља транс жена и других жена које имају низак ниво естрадиола.

Заштитник грађана је после сазнања да од 2012. године није у промету лек за одржавање хормонског статуса ове три категорије жена у јулу 2019. године по сопственој иницијативи затражио од РФЗО да обезбеди услове да се на листу лекова који се издају на терет обавезног здравственог осигурања уврсте лекови за подизање нивоа естрогена estradiol amp. 10 mg и estradiol valerat tbl. 2 mg.

Централна комисија за лекове је крајем децембра 2021. године обавестила Заштитника грађана да су надлежни органи у потпуности поступили у складу са добијеним мишљењем са препорукама, односно да је та комисија донела одлуку да се на Листу Д Листе лекова ставе estradiol amp. 10 mg и estradiol valerat tbl. 2 mg за индикацију предложену од стране Републичке стручне комисије за трансродна стања.

Управни одбор РФЗО усвојио је акт који садржи одлуку о стављању лекова estradiol amp. 10 mg и estradiol valerat tbl. 2 mg на Листу Д Листе лекова, односно донео Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања којим су, поред поред осталих лекова на Листу Д листе лекова стављена и ова два лека, навела је Централна комисија за лекове.

РФЗО је 24. новембра 2021. године доставио Министарству здравља наведени правилник ради спровођења процедуре добијања сагласности Владе Републике Србије, наводи још Централна комисија за лекове.

baner1