а

b_280_0_16777215_00_images_banners_JStojanovi_foto.jpgЗаменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић изјавила је данас да је предузимање мера за унапређења положаја ЛГБТИ особа у локалним заједницама у којима живе од суштинске важности за потпуно остваривање права припадника ове заједнице која су им грантована законима и Уставом Републике Србије.

„Заштитник грађана сматра да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа али да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшало остваривање права ове друштвене групе“, рекла је Стојановић на почетку обуке у локалној самоуправи у Смедереву за укључивање ЛГБТИ особа у локалне стратешке планове из области социјалне заштите, родне равноправности и младих.

Стојановић је још нагласила да је веома важно да се предузму одређене мере заштите и унапређења положаја ЛГБТИ особа у јединицама локалне самоуправе и да органи јединица локалне самоуправе треба да у локалне акционе планове експлицитно укључе ЛГБТИ особе и пропишу мере за унапређивање положаја ових особа, као и да за те активности одвоје одговарајућа буџетска средства.

Заштитник грађана у сарадњи са Асоцијацијом Дуга организује обуке у јединицима локалне самоуправе у Србији у оквиру заједничког пројекта Савета Европе и Европске Уније „Промоција различитости и равноправности“.

baner1