а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских написа да је жена која је претучена у селу Заблаће код Чачка неколико пута пријављивала породично насиље надлежним органима, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства унутрашњих послова и Опште болнице у Чачку.

Од ресорног министарства, поводом медијских навода да је надлежни центар за социјални рад имао сазнања о насиљу у овој породици, Заштитник грађана тражи да изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад у Чачку и да га о резултатима надзора обавести у року од 15 данa.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да га у року од 15 дана, поводом навода у медијима да је породица позната полицији и да је жена више пута пријављивала породично насиље, извести да ли су раније обавештавани о насиљу у овој породици, које мере и активности су предузимали, као и да ли је успостављена сарадња органа (полиције, установе социјалне и здравствене заштите и правосудних органа) у циљу заштите жене и деце.

Од Опште болнице у Чачку Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести да ли су имали сазнања о насиљу у породици, као и које мере су, у сарадњи са другим органима из система заштите од насиља у породици, предузели како би се пружила адекватна заштита и подршка жртви.

baner1