а

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас, поводом 27. јуна - Међународног дана поноса, да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа у Републици Србији али и да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшао квалитет живота и остваривање права ове рањиве друштвене групе.

„Забрана дискриминације на основу полних карактеристика је садржана у новом Закону о родној равноправности, док су забрана дискриминације интерсекс особа на основу полних карактеристика и експлицитна забрана дискриминације деце по истом основу уврштени у Закон о забрани дискриминације, на сугестију Заштитника грађана“, рекао је Пашалић.

Пашалић наводи да Институција којом руководи већ годинама ради на иницирању боље системске заштите ЛГБТИ особа које се и даље сусрећу са дискриминацијом, злостављањем и насиљем, као и да су током пандемије уочени здравствени и економски изазови са којима су се сусретале особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

„Потребне су измене Закона о бесплатној правној помоћи како би се ЛГБТИ особе уврстиле у категорију корисника у осетљивом положају, као и Закон о уџбеницима који би садржао експлицитну забрану садржаја којима се подстиче формирање предрасуда и стереотипа“, навео је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је подсетио да је у априлу ове године Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставио мишљење о Нацрту закона о истополним заједница као и да је затражио да се што пре правно уреде последице прилагођавања пола и родног идентитета.

„Већ дуже време указујем и на потребу измене Кривичног законика како би се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирала као дела расизма и нетолеранције. Припадницима ЛГБТИ заједнице треба да буде омогућено да уживају у потпуности своја права“, изјавио је Пашалић.

baner1