а

Бесплатан преглед жртава породичног насиља код лекара судске медицине, према предлогу Заштитника грађана, постао је обавезни део мера предвиђених Стратегијом за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године.

Заштитник грађана већ годинама апелује да се жртвама породичног насиља омогући хитан преглед код лекара судске медицине како би се „фиксирали“ докази и како би се тај лекарски извештај касније користио у судском поступку чиме би се омогућило да починилац насиља буде адекватно кажњен.

“Од 2004. године, као судија Прекршајног суда у Београду а касније и у Републици, бавио сам се препознавањем и заштитом жртава породичног насиља, пре свега жена, и стварањем могућности да надлежни органи преузму на себе конкретну помоћ жртвама у смислу процесуирања и кажњавања оних који се усуде да врше насиље. То је кроз ову стратегију урађено“, рекао је Заштитник грађана Зоран Пашалић.

Пашалић је навео да пракса показује да многе жртве у судском поступку повлаче исказ који су дале одмах по учињеном насиљу и на тај начин онемогућавају доказни поступак из било ког разлога, те да би у таквој ситуацији преглед од стране овлашћених институција био начин да се обезбеди да насилници не избегну казну за своје понашање.

„За све ове године рада, на узорку од више хиљада породица, приметио сам да је најтежа последица насиља у породици отварање следећег круга насиља јер живот са насиљем у породици врло често рађа или будућег насилника или будућу жртву“, рекао је Пашалић и додао да је усвојено решење добро полазиште у ком правцу надлежни органи треба да иду.

Из нормативног мишљења Заштитника грађана на Предлог стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године прихваћена је сугестија да се у складу са Истанбулском конвенцијом и препорукама ГРЕВИО групе као мера уведе „обављање бесплатних специјалистичких и судскомедицинских (форензичких) лекарских и лабораторијских прегледа и пружање бесплатне психолошке подршке, у складу са потребама жртава насиља".

И предлог Заштитника грађана да се приликом навођења жена из осетљивих друштвених група користи синтагма „жене другачије сексуалне оријентације и родног идентитета“ уврштен је у Стратегију, а наведене су и старије жене као осетљива друштвена група.

baner1