а

Заштитник грађана поздравља израду Нацрта закона о родној равноправности и похваљује значајна, квалитетна, потребна и иновативна решења садржана у њему, с обзиром да важећи Закон о равноправности полова није на одговарајући начин уредио област родне равноправности и није усклађен са преузетим међународним обавезама и супсидијарним законодавством.

У Мишљењу на Нацрт текста које је јуче упутио Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог Заштитник грађанапосебно наглашава предложену допуну (члан 52. став 1. тачка 3) како би се убудуће жртвама насиља обезбедио бесплатан преглед стручњака из области судске медицине, који би утврдили узрочно последичну везу повреда које су нанете жртви. Заштитник грађана је, на основу искустава у свом раду, дошао до закључка да увођењем специјалиста судске медицине одмах након почињеног насиља, процес доказивања насиља над женама и кривично гоњење насилника добија извеснији епилог и заврши се изрицањем одговарајуће казне учиниоцу насиља, и више пута указивао на неопходност оваквог обезбеђивања медицинских доказа о извршеном насиљу. Институционална размена информација између свих система који се баве заштитом жена жртава насиља је од изузетног значаја за спречавање породичног насиља и ефикаснију и свеобухватнију заштиту жртава родно заснованог насиља, а једна од неопходних мера у поступку је и обезбеђивање квалитетних медицинских доказа који могу бити искоришћени на суду против насилника, што Заштитник грађана истче у оквиру иницијативе „Учинимо насиље видљивим.

baner1