а

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи, после сазнања из медија о постојању сумње на бројне пропусте надлежних органа по питању остваривања права држављанке Руанде која је удата за држављанина Републике Србије, поступак према Министарству унутрашњих послова и Републичком фонду за здравствено осигурање.

Заштитник грађана је из медија сазнао да је држављанки Руанде наплаћена здравствена услуга у Клиници за гинекологију и акушерство УКЦС иако је удата за држављанина Србије, као и да њиховом детету које је рођено средином прошле године у Републици Србији још увек није издата здравствена књижица. Заштитник грађана ће испитати и медијске наводе о разлозима због којих држављанки Руанде није одобрен привремени боравак у Републици Србији по основу спајања породице.

Од МУП-а Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана извести о свим околностима овог случаја, а превасходно о томе да ли се држављанка Руанде обраћала овом министарству захтевом за одобрење привременог боравка у Србији по основу спајања породице и уколико јесте из којих разлога јој привремени боравак није одобрен.

Такође, Заштитник грађана тражи да га МУП, с обзиром да постоји неопходност останка држављанке Руанде у Србији јер је удата за нашег држављанина и да са њим има дете, извести које активности је могуће предузети како не би дошло до раздвајања породице.

Од РФЗО, Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана извести о свим околностима овог случаја, а пре свега о томе да ли је држављанка Руанде у време порођаја прошле године била здравствено осигурана преко свог супруга и да ли је болница исправно поступила када је овој страној држављанки наплатила здравствену услугу.

Заштитник грађана тражи и да га надлежни здравствени фонд извести из којих разлога још увек није издата здравствена књижица детету чији отац има пребивалиште у Србији и њен је држављанин, као и које мере ће бити предузете да детету иста буде издата у што краћем року.

baner1