а

Заштитник грађана добио је обавештење од Управе за странце МУП-а Србије, у оквиру поступка покренутог после сазнања из медија о постојању сумње на пропусте надлежних органа, да држављанки Руанде Ефрозини Станковић која је удата за нашег држављанина Бојана Станковића може бити одобрен привремени боравак у Србији из хуманитарних разлога након што поднесе званичан захтев овој управи и сву потребну документацију.

Заштитник грађана је писаним путем обавестио Станковића да су га представници Управе за странце известили током разговора у просторијама институције да Ефрозини Станковић може бити одобрен привремени боравак у Србији из хуманитарних разлога, у складу са чланом 61. Закона о странцима.

У допису Станковићу, Заштитник грађана је навео да је потребно да Ефрозина Станковић поднесе званичан захтев Управи за странце МУП-а Србије - лично, редовном или електронском поштом, а затим таксативно побројао сва документа која његова супруга треба да приложи приликом подношења захтева, као и обавештење о плаћању административних такси.

Заштитник грађана је обавестио Станковића и да су га представници Управе информисали да се до дана одржавања састанка у просторијама институције држављанка Руанде Ефрозина Станковић (Еphrosine Tuyzere Umotoni Stanković) није обраћала званичним путем овој управи са захтевом за одобрење привременог боравка у Републици Србији по било ком основу, ни лично, ни преко пуномоћника.

У допису, Заштитник грађана је обавестио Станковића да се привремени боравак из хуманитарних разлога одобрава у трајању до једне године или краће и да уколико његова супруга жели да продужи привремени боравак у Србији захтев за продужење привременог боравка може поднети најраније три месеца, а најкасније 30 дана пре истека рока важења привременог боравка.

baner1