а

Управа за биомедицину, уважавајући ставове Заштитника грађана да Правилник о ближим условима, критеријумима и начину избора, тестирања и процене даваоца репродуктивних ћелија и ембриона садржи одредбе које нису у складу са усвојеним стандардима остваривања људских права и недискриминације, исказала је спремност да овај подзаконски акт измени. Управа је Заштитнику грађана доставила предлог новог текста спорних одредби, а Заштитник грађана дао је и додатне сугестије, чиме ће се елиминисати стигматизација ЛГБТИ особа и патологизација различите сексуалне оријентације. 

baner1