а

Заштитнику грађана обратиле су се две грађанке пријавом да их је возач једне од линија београдског јавног превоза вербално напао и узнемиравао зато што су питале зашто превоза нема више од деведесет минута.

Након што је без одлагања покренут поступак контроле правилности и законитости рада Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда, овај орган је у кратком року информисао Заштитника грађана да је притужбу проследио предузећу Арива Литас д.о.о. са захтевом да преиспита све наводе те да се возач изјасни на наведене околности.

Предузеће Арива Литас д.о.о. известило је случај испитан и да је против возача покренут дисциплински поступак у коме му је изречена мера опомене пред раскид радног односа и мера новчаног кажњавања.

Превозник је упутио извињење свим путницима који су, користећи њихове услуге, имали непријатности наведеног дана у спорном возилу.

 

baner1