а

Министарство здравља Републике Србије обавестило је 18. децембра Заштитника грађана о спровођењу неких од препорука и мера које су предузете у циљу поступања по препорукама из ,,Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама“.

У допису Министарства здравља је, између осталог, наведено да има сачињен план мера и активности у циљу трајног и континуираног информисања Ромкиња о превенцији и заштити репродуктивног здравља. Министарство је започело са активностима у циљу решавања трајног статуса здравствених медијаторки и у сарадњи са УНИЦЕФ-ом израђени су модели и начини трајног ангажовања здравствених медијаторки. Повећан је број здравствених медијаторки на 85 и спроведена иницијална обука за 25 здравствених медијаторки које су почеле са радом у априлу 2018. године. Такође, у буџету Министарства здравља за 2019. годину, опредељена су средства за обуке здравствених медијаторки и сензибилизацију здравствених радника и сарадника о положају Рома и Ромкиња, забрани дискриминације и облицима дискриминације.

baner1