а

Министарство здравља, Министарство финансија и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да унапреде положај предузетница у области здравства изменама и допунама закона и на закону заснованих прописа тако да се обезбеди да предузетнице у области здравства могу да пренесу права на обављање приватне праксе на друго лице, током одсуства са рада због трудноће, порођаја, неге детета, посебне неге детета и других оправданих разлога, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

baner1