а

Градоначелник Градске управе града Ниша је Заштитнику грађана својим дописом доставио је 10. августа 2018. године изјашњење о предузетим мерама Градске управа града Ниша – Секретаријата за примарну здравствену заштиту у циљу поступања по препорукама из Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама.

Савет за здравље Града Ниша је упознат са Посебним извештајем Заштитника грађана, а у оквиру Савета је формирана радна група за здравствену заштиту маргинализованих група, укључујући и ромску популацију, чији је превасходни циљ у раду обављање континуираног информисања припадника маргинализованих група о здравственој заштити која подразумева и заштиту репродуктивног здравља.

У рад поменуте групе, као стални представник, биће укључен и представник асоцијације или удружења за заштиту права маргинализованих група са територије града Ниша. Стратешки документ Основи стратегије јавног здравља града Ниша за период 2018-2028 садржи и читав низ мера и активности које је неопходно спроводити у циљу омогућавања доступности услуга здравствене заштите посебно осетљивим друштвеним групама, укључујући и ромску популацију, у свим аспектима здравствене заштите, па и заштите репродуктивног здравља. Савет за здравље Града Ниша је у 2018. године извршио и Анализу организације и функционисања здравствених служби града Ниша, са посебним освртом на ниво доступности у остваривању здравствене заштите на територији града Ниша, када је утврђено да је остваривање здравствене заштите у потпуности омогућено свим категоријама становништва на једнак начин.

baner1