а

Секретаријат за здравство Градске управе Града Београда обавестио је Заштитника грађана о мерама које су предузете у циљу поступања по препорукама из ,,Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама“ од стране градских општина.

Савет за здравље, социјалну и дечију заштиту градске општине Земун планира одржавање предавања из области здравствене заштите. Такође, путем јавног конкурса додељује средства за финансирање пројеката удружења, која се, између осталог, баве едукацијом припадника ромске националне мањине, а 2017. године усвојила је и Локални акциони план за младе којим су предвиђене активности на одржавању и очувању репродуктивног здравља младих.

Информације о мерама ради поступања по препорукама Заштитника грађана доставила је и Општинска управа Општине Нови Бечеј.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је Заштитника грађана обавестило да, иако се препоруке из Посебног извештаја не односе директно на Министарство, оно активно ради на унапређивању родне равноправност у систему образовања и васпитања, здравственог васпитања и репродуктивног здравља, као и на унапређивању образовне структуре ромске националне мањине, са посебним фокусом на образовање ромских девојчица. Заштитник грађана поздравља активности Министарства, али сматра да поменуте активности треба наставити и интензивирати, уводећи образовање о сексуалном и репродуктивном здрављу и правима, укључујући и питања родних односа, родне равноправности и одговорног сексуалног понашања, у наставне планове и програме на свим нивоима образовног система.

baner1