а

Одељење за ванпривредне делатности града Пирота је својим актом од 11. јула 2018. године информисало Заштитника грађана о мерама које су предузете у циљу поступања по препорукама Заштитника грађана из ,,Посебног извештаја Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама“.

Чланови и чланице Савета за здравље, Комисије за родну равноправност, координаторка за ромска питања и здравствена медијаторка су упознати са садржајем Извештаја и смерницама Заштитника грађана. У складу са препорукама Заштитника грађана у локалним телима Градске управе града Пирота, Савету за здравље и Комисији за родну равноправност су заступљене чланице Ромкиње, представнице ОЦД. Кроз чланство Ромкиња заговарају се, креирају и спроводе мере које се односе на унапређење положаја Ромкиња (унапређење здравствене заштите и репродуктивног здравља Ромкиња). Даље, током 2017. године је покренут процес заговарања израде ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Пироту и донета одлука о изради и решење о формирању радне групе за израду ЛАП, док је иницијатива за израду ЛАП покренута и од СКГО у оквиру пројекта ,,Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, потписан Споразум о сарадњи између Града Пирота и СКГО о формирању мобилног тима, изради оперативних планова и ЛАП до краја године. У формираним тимовима ће бити укључен Дом здравља, патронажна служба и здравствена медијаторка.

Такође, у мају 2018. године је ангажована координаторка за ромска питања у градској управи у Пироту, која ради у згради Градске управе Пирот, при одељењу за ванпривредне делатности и обезбеђени су јој сви услови за рад. Она је ангажована преко Јавног позива за суфинансирање пројеката удружења грађана, али Град Пирот истиче да велики проблем представља забрана запошљавања у јавном сектору и недобијање сагласности за пријем нових запослених до максималног броја. Здравствена медијаторка је ангажована при Дому здравља Пирот, у патронажној служби са којом ради на терену и заједнички креира план и програм рада и посета, одржава радионице са Ромкињама на различите теме (репродуктивно здравље, дискриминација, права пацијената, здравствена заштита, хигијена), а сарађује са ромским удружењима при чему се организују различите активности у циљу унапређења здравља и здравствене заштите. Сарадња града Пирота са ромским ОЦД, које се, углавном, финансирају преко Јавног позива за суфинансирање пројеката удружења грађана, на основу меморандума о сарадњи са удружењима формирани су тимови за рани развој деце, за превенцију напуштања образовног система, превенцију раних бракова.

baner1