а

Секретаријат за здравство Београда обавестио је Заштитника грађана о мерама које је предузео у складу са оним што му је препоручено ,,Посебним извештајем Заштитника грађана о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама“. Секретаријат за здравство се, у складу са препоруком да град Београд у Савету за здравље обезбеди учешће Ромкиња, обратио Ромском женском центру ,,Бибија“ да предложи представницу за коју сматра да је због своје професионалности, стручности и заинтересованости адекватна особа за рад у Савету за здравље града Београда. Предлог је достављен Секретаријату те је у току израда предлога проширеног састава Савета за здравље, који обухвата и представницу ромске заједнице.

 

Секретаријат је, такође, извршио даљу дистрибуцију Извештаја Заштитника грађана, са захтевом за доставу информација о поступању по препорукама Савету за здравље града Београда, Савету за родну равноправност града Београда, Савету за здравство, социјалну и дечју заштиту, борачка и инвалидска питања Скупштине града Београда, Савету за здравство - Сектору за заштиту пацијената, Секретаријату за социјалну заштиту- Секретару и Сектору за ромска питања, Заштитнику грађана града Београда, свим градским општинама и домовима здравља на територији града Београда.

Секретаријат за социјалну заштиту, у сарадњи са Министарством здравља и Секретаријатом за здравство са расељеним становништвом из нехигијенских насеља на територији града Београда након пресељења у новоформирана насеља спроводи континуиране месечне посете екипа здравствених радника из домова здравља у општинама Раковица, Младеновац, Земун, Барајево, Чукарица и Обреновац, који саветују становнике насеља како да остваре своје право на здравствену заштиту у здравственим установама, првенствено у домовима здравља и спроводе програме за здравствено просвећивање свих чланова породице, са посебним фокусом на репродуктивно здравље жена, неопходност комплетне вакцинације деце и значају правилне исхране и хигијенских навика.

Дом здравља Младеновац у наредном периоду планира да реализује предавања и радионице за ученике основних школа о репродуктивном здрављу; укључивање у рад Саветовалишта за младе и организовање семинара ,,Репродуктивно здравље“ за ученике средњих школа и ученике Школа за одрасле; анкете међу Ромкињама од стране здравствене медијаторке о знању, ставовима и понашању у вези са репродуктивним здрављем које ће спроводити здравстевене медијаторке; рганизовање предавања и радионица о планирању породице и контрацепцији на основу добијених резултата.

baner1