а

"И поред уставних гаранција једнаких могућности жена и мушкараца, прописивања обавезе равноправне заступљености полова важећим Законом о равноправности полова, у извршној власти и међу именованим и постављеним лицима и даље је мање жена него мушкараца", изјавила је заменица заштитника грађана за родну равноправност и права детета Гордана Стевановић.

Она је данас у Петровцу на Млави, на скупу посвећеном прикупљању података у фокус групама, у оквиру истраживања о заступљености жена у органима јединица локалне самоуправе у Републици Србији, као и о локалним механизмима за родну равноправност, истакла да је веома значајно утврдити у којој су мери жене заступљене у органима јединица локалне самоуправе, на којим позицијама, у којој мери се примењују одредбе Закона о равноправности полова и због чега је то тако.

Поменуто истраживање Заштитник грађана спроводи од јуна 2017. године, уз подршку мисије ОЕБС, а резулатати истраживања, наводи Стевановић, треба да омогуће идентификацију кључних препрека за ефикасније функционисање локалних тела за родну равноправност, односно спровођење политика и прописа у области родне равноправност на локалном нивоу, али и модела који су примењени у пракси, а показали су се ефикасним.

Осим података који су прикупљени упитником, које су јединице локалне самоуправе доставиле Заштитнику грађана у периоду од јуна до августа 2017. године, методологијом истраживања су предвиђене и фокус групе са представницима/цама локалних механизама, али и градске, односно општинске управе. На основу података прикупљених упитником, изабране су јединице локалне самоуправе у којима ће бити регионално организоване фокус групе.

baner1