а

Заштитник грађана, уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, спроводи истраживање о заступљености жена у органима јединица локалне самоуправе у Републици Србији, као и о локалним механизмима за родну равноправност, у складу са одредбама Закона о равноправности полова.

И поред уставних гаранција једнаких могућности жена и мушкараца, прописивања обавезе равноправне заступљености полова важећим Законом о равноправности полова, у извршној власти и међу именованим и постављеним лицима и даље је мање жена него мушкараца. Из тога разлога нам је од значаја да утврдимо у којој мери су жене заступљене у органима јединица локалне самоуправе, на којим позицијама, односно у којој мери се примењују одредбе Закона о равноправности полова и због чега је то тако.

Резултати истраживања треба да омогуће и идентификацију кључних препрека за ефикасније функционисање локалних тела за родну равноправност, односно спровођење политика и прописа у области родне равноправност на локалном нивоу, али и модела који су примењени у пракси, а показали су се ефикасним.
Прикупљање података се вршило путем упитника који је послат свим јединицама локалне самоуправе у Србији, у периоду од јуна до августа 2017. године. Попуњене упитнике доставило је 141 од 144 јединице локалних самоуправа (ЈЛС) којима је послат упитник.

Осим података који су прикупљени упитником, које су ЈЛС доставиле Заштитнику грађана, методологијом истраживања су предвиђене и фокус групе са представницима/цама локалних механизама, али и градске, односно општинске управе. На основу података прикупљених упитником, изабране су јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у којима ће бити регионално организоване фокус групе: Петровац на Млави (28. новембра), Београд (29. новембра), Нови Сад (30. новембра), Шабац (4. децембра), Чачак (5. децембра), Врњачка Бања (6. децембра), Јагодина (13. децембра), Ниш (14. и 15. децембра).

baner1