а

b_280_0_16777215_00_images_20170627LGBT.jpegЗаштитник грађана, поводом Међународног дана поноса, 27. јуна, указује да у Србији и даље није обезбеђена пуна равноправност и остваривање права ЛГБТИ особа и да је обавеза органа власти да свакоме, под законом предвиђеним условима, обезбеде остваривање зајемчених људских права и слобода у пуној мери.

ЛГБТИ особе и даље су изложене, због своје сексуалне оријентације и родног идентитета, разним облицима насиља, укључујући и физичко, немају пуну слободу изражавања и окупљања, изложене су дискриминацији и нетрпељивости на радном месту, школама, локалним заједницама. Због раширених стереотипа, предрасуда и неприхватања од стране заједнице нису слободне да искажу своје сексуално опредељење и родни идентитет. Њихове животне заједнице нису препознате и уређене у правном систему, као ни правне последице прилагођавања (промене) пола, због чега су онемогућене у остваривању бројних права у оквиру породичног живота, здравља, личног статуса, рада, социјалне заштите, образовања и других животних области. Заштитник грађана позива на успостављање нулте толеранције према дискриминацији и насиљу према ЛГБТИ особама и интензивирање напора органа власти на обезбеђивању услова за пуно и равноправно остваривање права ЛГБТИ особа у Србији, нарочито у односу на младе ЛГБТИ.

Усвајање прописа који унапређују положај ЛГБТИ особа, едукације о њиховом положају и правима на свим нивоима образовања и стручног усавршавања, активности усмерене на разбијање предрасуда и стереотипа и развијање услуга подршке, посебно за младе ЛГБТИ које су без дома јер су их породице одбациле, су неке од активности чије је спровођење неопходно за суштинско унапређивање положаја особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

baner1