а

Организација Gayten-LGBT одржала је данас у седишту Заштитника грађана тренинг за пружаоце здравствених услуга: Транс особе у систему здравствене заштите: ка транс-афирмативној пракси, који се организује у оквиру Здравственог пројекта TGEU, а реализује у сарадњи организације Transgender Europe и транс и ЛГБТИ организација из пет европских земаља: Грузије, Пољске, Србије (Gayten-LGBT), Шпаније и Шведске. Поред два велика међународна истраживања и сарадње с европским институцијама, пројекат укључује и едукацију пружалаца здравствених услуга о положају транс особа и транс-афирмативном приступу у здравственој заштити. У априлу 2017. године одржан је европски тренинг за пружаоце здравствених услуга пред другу по реду конференцију Европског стручног удружења за трансродно здравље (EPATH), а у јуну 2017. године одржавају се тренинзи за пружаоце здравствених услуга у земљама-учесницама у пројекту.

Тренинг је намењен пружаоцима здравствених услуга: лекарима опште медицине, лекарима различитих специјализација, медицинским сестрама и техничарима и здравственим сарадницима који раде у државним и приватним здравственим установама на територији Републике Србије. Циљ тренинга је едуковање пружалаца здравствених услуга о транс-афирмативном приступу кроз унапређење њихових знања о положају и потребама транс особа у систему здравствене заштитите и примену стечених знања и вештина за пружање здравствених услуга у складу са транс-афирмативним приступом. Тренинг је обухватио следеће теме: појмове релевантне за рад с транс особама (пол, род, родни идентитет, сексуална оријентација), статус трансродности у медицинским класификацијама (МКБ, ДСМ) и де/психопатологизацију трансродности, искуства и потребе транс особа и пружалаца здравствених услуга кроз приказ и анализу резултата европског истраживања о транс особама у систему здравствене заштите, представљање модела добре праксе у раду с транс особама и анализу студија случаја уз групну дискусију о примени транс-афирмативног приступа у пружању здравствених услуга.
Тренингу су присуствовале и представнице Стручне службе Заштитника грађана.

baner1