а

На конференцији Светске банке „Understanding the Economic Dimensions of LGBTI discrimination in the Balkans”, одражене у Београду 09. маја ове године, представљени су прелиминарни резултати истраживања везаних за остваривање права ЛГБТИ особа у области здравствене заштите, образовања, становања и запослења. Истраживањем је обухваћено седам земаља региона, а рађене су и две експерименталне студије везано за приступ образовању и становању које ЛГБТИ особе имају. Истраживање Светске банке спроведено је у сарадњи са регионалном мрежом организација ЕРА-ЛГБТИ, која је у овом пројекту учестовала као партнерска организација. У њеном саставу налази се 41 организација земаља региона, од којих су десет из Србије.

У овом истраживању, задатак организација у оквиру ЕРА-е је био да дођу до што већег броја испитаника - ЛГБТИ особа. У анкети је учествовало око 1015 ЛГБТИ особа из Србије и 3300 из региона, од којих су 150 интерсекс особа. Упитници су рађени у највећем броју случајева онлајн, а испитаници су махом биле ЛГБТ особе из урбанијих средина (градови са преко 150 000 становника) док је само 18 одсто испитаника из руралнијих средина. Резултати истраживања показали су да је дискриминација ЛГБТИ особа и даље веома заступљена. Од укупног броја испитаника, око 60 одсто је навело да је сведочило негативном искуству ЛГБТИ особа на радном месту, а уочљива је разлика у њиховој дискриминацији зависно да ли је у питању особа другачије сексуалне оријентације или трансродна особа. Скупу је присуствовала и представница Стручне службе Заштитника грађана.

baner1