а

У београдском ЕУ инфо центру 29. маја обележен је почетак реализације регионалног пројекта „Заустављање насиља над женама у земљама Западног Балкана и у Турској: примена норми, промена свести“. Пројекат обухвата шест земаља региона и Турску, а спроводи га УНДП, у сарадњи са Европском комисијом и Делегацијом ЕУ, уз финансијску подршку ЕУ. Стратешки приступ пројекта подразумева, између осталог, усклађивање закона и политика са стандардима међународних људских права и оснаживање и подршка женских организација за заступање, праћење и извештавање и примени IC и CEDAW као и регионалну сарадњу на идентификовању, праћењу и борби за смањење вишеструке дискриминације жена на основу полне, родне, етничке, расне и верске припадност, сексуалне оријентације, инвалидитета или старосне доби. Поред наведеног, пројекат има за циљ да побољша приступ квалитетним услугама за жене које су преживеле насиље, где ће указати на недостатке у пружању услуга подршке за жене које су преживеле насиље у складу са стандардима IC као и на основу студије које је спровела UN WOMEN у сарадњи са Саветом Европе. Такође, циљ пројекта је да промовише право на коришћење услуга подршке посебно међу женама припадницама вишеструко дискриминисаних група, као и оснивање регионалне радне групе која ће се бавити вишеструком дискриминацијом. Први корак имплементације програма биће објављивање позива (јун 2017. године) за женске ОЦД /мреже женских организација/ платформе које раде на питањима родне равноправности и заустављања насиља над женама.

Од целокупног буџета на нивоу држава, најмање 60 одсто ће бити додељено женским организацијама цивилног друштва, а 30 одсто средстава ће бити усмерено на организације које представљају маргинализоване и вишеструко дискриминисане групе жена. Максимални износ по пројекту не може премашити 60 хиљада евра (тачан износ ће бити дефинисан у сваком појединачном позиву за пројекте). Појединачна организација може бити имплементациони партнер само за једну активност током целог периода трајања пројекта. Уважавајући све претходне напоре различитих актера, програм ће настојати да издвоји примере нових и иновативних начина промене у понашању, уз процену могућности за њихову даљу примену у земљама региона (GenerLab).
Скупу су присуствовале и представнице Стручне службе Заштитника грађана.

baner1