а

b_280_0_16777215_00_images_20170517GocaFPN.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић представила је данас студентима Факултетa политичких наука у Београду резултате истраживања Заштитника грађана и контроле правилности и законитости рада органа у 14 случајева убистава жена - фемицида од стране њихових партнера, односно чланова породице. Током излагања представљена су и 46 случајева насиља у породици и партнерским односима, која су резултирала упућивањем преко сто препорука надлежним органима само у 2016. години.

Гордана Стевановић је истакла да поступајући службеници недовољно препознају и разумеју положај жене која трпи насиље, неравнотежу моћи између жртве и учиниоца насиља. Насиљу који се први пут догодило често се даје значење породичног или партнерског конфликта који не захтева реакцију органа, изузев саветодавног рада или упозорења, а још увек нема ни јединствене евиденције о случајевима насиља над женама већ сваки систем води евиденцију за себе што доводи до тога да је проверавање и упоређивање података скоро немогуће.

"Уочено је да се жртва, нарочито у случају вербалног насиља, упућује да сама води поступке пред надлежним органима, без обзира на обавезе органа да предузимају мере за које су надлежни. Жртвама се не пружа стручна и друга помоћ и подршка, а не проверава се увек да ли пријављени за насиље има оружје“, истакла је у свом излагању заменица заштитника грађана.

Стевановић је истакла је да системски недостаци са једне и појединачни пропусти органа и службених лица са друге стране захтевају да се што пре и што брже предузму активности и мере које ће суштински побољшати систем превенције и заштите жена од насиља, кроз обезбеђивање броја запослених. Потребно је обезбедити доследну примену прописа и процедура које се односе на заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, увести одговорност за несавестан и нестручан рад, али и омогућити услове за рад свих надлежних органа.

Предавање Гордане Стевановић на Факултету политичких наука реализовано је у оквиру курса о насиљу према женама, у организацији Центра за женске студије.

baner1