а

b_280_0_16777215_00_images_20170427_Kraljevo.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић организовала је данас у Краљеву интерсекторски округли сто „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања“, који је окупио представнике центара за социјални рад, судова, тужилаштава и здравствених установа на територији Рашког округа. Она је изразила очекивање да ће овај и слични скупови допринети бољем и сврсисходнијем повезивању надлежних органа и стручњака у поступцима заштите жена од насиља и заштите деце од злостављања и занемаривања, јер и даље не постоји адекватан одговор друштва и државе на насиље над женама и децом. Само десет одсто пријава насиља над женама у породици и партнерским односима добило је свој исход у судском поступку изрицањем казни и мера према насилнику, нагласила је Стевановић и додала да доношење новог Закона о спречавању насиља у породици представља значајан помак напред, али ће кључни напредак уследити тек правилном и доследном применом прописа и стандарда у поступцима превенције, сузбијања и спречавања насиља над женама и децом и поступцима њихове заштите и рехабилитације.

Члан Градског већа града Краљева Милун Јовановић поздравио је одржавање овог округлог стола и посебно указао на неопходност доношења закона о бесплатној правној помоћи, како би се жене жртве насиља имале једнаку правну заштиту без обзира где живе. Забрана запошљавања значајно отежава, па и онемогућава успостављање услуга, које би обезбедиле брзу и ефикасну заштиту и оснаживање жена жртава, као и њихово економско осамостаљивање од извршиоца насиља, истакао је Јовановић.

Борјана Перуничић, начелница Одељења за родну равноправност Заштитника грађана представила је податке из истраживања Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља и подсетила на обавезе које је Република Србија преузела потврђивањем међународних уговора у овој области.

Представљајући карактеристичан случај, помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић указала је да се и даље деца која живе у породичном насиљу и која присуствују породичном насиљу не препознају као жртве злостављања и занемаривања, услед чега изостају и адекватне мере њихове заштите и спречавања даљег угрожавања њихових права.

baner1