а

Наташа Јовић, помоћница Генералног секретара стручне службе Заштитника грађана, рекла је данас у Петровцу на Млави да су адекватна стручност и поседовање потребних знања и вештина запослених - који су у непосредном контакту са жртвом насиља - кључни у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима. Она је на округлом столу „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања у породици“ нагласила да је неопходно да институције система препознају постојање насиља у његовој најранијој фази и да ефикасно интервенишу у циљу заштите жртве.

b_280_0_16777215_00_images_20170404Petrovac_na_Mlavi.JPGЈовић је представила резултате испитивања више десетина случајева у овој области током прошле године, након чега је Заштитник грађана упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и заштите деце од злостављања и занемаривања у породици. Мултисекторска сарадња није на задовољавајућем нивоу, истакла је Јовић, а полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују благовремено и у довољној мери информације које су од виталног значаја за евентуално даље предузимање мера у циљу заштите жртве насиља и њене деце.

Помоћница Генералног секретара је представила резултате анализа Заштитника грађана који су садржани у посебним извештајима за заштиту жена од насиља, док је посебан део скупа био посвећен дискусији представника Заштитника грађана и центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, судова и тужилаштва са територије Браничевског округа о поступању у случајевима насиља над децом и женама.

baner1