а

b_280_0_16777215_00_images_Novi-Sad.jpgГордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, указала je данас на округлом столу „Заштита жена од насиља у породици и партнерским односима и заштита деце од злостављања и занемаривања у породици“ у Новом Саду на кључне недостатке у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, а пре свега на неопходност да институције система препознају постојање насиља у његовој најранијој фази и да ефикасно интервенишу у циљу заштите жртве. За то је, како је навела Стевановић, потребна адекватна стручност и поседовање потребних знања и вештина запослених које су у непосредном контакту са жртвом насиља.

Након испитивања више десетина случајева током прошле године, Заштитник грађана је упутио 104 системске препоруке органима у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима и заштите деце од злостављања и занемаривања у породици. Том приликом утврђено је, између осталог, да институције у систему заштите од насиља у породици неретко партнерско насиље квалификују као породични проблем и брачни сукоб због чега га не испитују, а да се мере у случају пријаве насиља у породици и партнерским односима не предузимају или се то чини на неодговарајући начин и неблаговремено.

 Мултисекторска сарадња није на задовољавајућем нивоу, нагласила је Стевановић, а полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују благовремено и у довољној мери информације које су од виталног значаја за евентуално даље предузимање мера у циљу заштите жртве насиља и њене деце.

b_280_0_16777215_00_images_Novi-Sad2.jpgЗаменица заштитника грађана је представила резултате анализа Заштитника грађана садржаних у посебним извештајима за заштиту жена од насиља, док је посебан део скупа био посвећен дискусији представника Заштитника грађана и центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, судова и тужилаштва са територије Јужнобачког округа о поступању у случајевима насиља над децом и женама. Изнета су искуства ових органа и институција у поступцима, дефинисању проблема и недостатака у функционисању система заштите са којима се сусрећу у непосредном раду са жртвом, као и предлог мера за њихово отклањање.

baner1