а

b_280_0_16777215_00_images_20170220GocaYUCOM.jpg

Иако је у претходном периоду дошло до извесног напретка у заштити права ЛГБТИ особа, особе другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, као и особе које подржавају остваривање њихових права, изложене су насиљу, укључујући и физичко насиље и злостављање. Из тог разлога је неопходна правовремена реакција надлежних органа и адекватно кажњавање починилаца, као недвосмислен одговор државе да је насиље апсолутно недопустиво, поручила је данас у Кући људских права и демократије у Београду заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

Oна је на конференцији о положају ЛГБТ особа у Србији поздравила измене Кривичног законика из 2016. године којима је у оквиру кривичног дела Повреда равноправности инкриминисано ускраћивање или ограничавање права грађана на основу сексуалне оријентације и родног идентитета. Међутим, како је рекла, ради потпуније заштите ЛГБТИ особа потребно је извршити измене Кривичног законика којима ће у свим кривичним делима, чији је циљ кажњавање и спречавање расизма и нетолеранције, бити инкриминисана радња извршења ових кривичних дела и на основу сексуалне оријентације и родног идентитета.

Раширена нетолеранција младих према ЛГБТИ особама указује на потребу да се у свим облицима и нивоима образовања посебна пажња посвети учењу толеранције, недискриминације и изградње ненасилног друштва. У Закону о основама система образовања и васпитања у Републици Србији не постоји експлицитна забрана дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета и поред препорука које Заштитник грађана упућује из године у годину у својим редовним годишњим извештајима, указала је Гордана Стевановић.

Конференција под називом "Положај ЛГБТ особа у Србији" одржана је у оквиру имплементације пројекта Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву, који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, преко Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије.

baner1