а

Резултати истраживања о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, које је Заштитник грађана спровео од јануара 2013. до јуна 2014. године, између осталих показали су да системи социјалне и здравствене заштите прикупљају и анализирају податке о женама које трпе партнерско или породично насиље, а припадају вишеструко маргинализованим друштвеним групама (жене са инвалидитетом, Ромкиње, имигранткиње, избегла и интерно-расељена лица, жене са села), али не и полиција и правосудни систем. Тамо где постоје, евиденције показују да је број пријављених насиља из маргинализованих група непропорционално мали у односу на укупан број случајева насиља које је пријављено, рекла је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на округлом столу „Проговори против насиља се избори“ у Палати Србија у Београду.

b_280_0_16777215_00_images_20161206Bibija.jpgЗаменица је указала и на друге бројне системске недостатке у систему заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, које је Заштитник грађана у поступцима контроле рада надлежних органа, а и кроз два посебна извештаја у 2014. години и 2015. години утврдио: мере у случају пријаве насиља се не предузимају или се то чини на неодговарајући начин и неблаговремено; полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују информације од којих су неке виталне за заштиту жртве; не проверава се увек да ли пријављени за насиље има оружје; жртва се упућује да сама води поступке; насиље се квалификује као породични проблеми и брачни сукоби, па се не испитује; жртвама се не пружа стручна и друга помоћ и подршка. Стевановић је истакла да су пропусти поступајућих службеника више резултат непримењивања прописа и стандарда који већ постоје, а мање резултат недостатака у правном и стручном оквиру. Стевановић је говорећи о примени Општег протокола за сузбијање насиља према Ромкињама подсетила на међународне обавезе које је наша држава преузела и на препоруке Комитета УН за елиминацију дискриминације жена да се свим жртвама насиља обезбеди адекватна помоћ и несметан приступ ефикасној заштити од насиља.

Тема овог скупа је одговор друштва на насиље које преживљавају Ромкиње, а организовали су га Ромски женски центар Бибија и Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије у оквиру кампање ,,16 дана активизма у борби против насиља према женама“.

baner1