а

b_280_0_16777215_00_images_goca-27102016-2.jpgЗаштитник грађана годинама упозорава надлежне органе на раширено насиље над женама у породици и партнерским односима и позива органе, организације и службе да се према насиљу односе на адекватан начин – да га спречавају, да га осуђују и да жртвама пруже заштиту, изјавила је данас Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за родну равноправност и права детета на заједничком скупу Мреже за здравље и Мреже за родну равноправност локалних самоуправа.

Недостатак јединствене евиденције, некомпатибилност и неусклађеност евиденција које различити системи воде у случајевима насиља над женама у породици и партнерским односима доводе до тога да их није могуће ни проверити и упоредити, кључни су проблеми који замагљују горући проблем насиља у друштву, упозорила је заменица заштитника грађана.

Она је навела основне закључке из 45 случајева насиља у породици и злостављања и занемаривања деце, које је водио Заштитника грађана и који потврђују да се насиље квалификује као породични проблем и брачни сукоб. Насиље се минимизује и релативизује као и одговорност за извршено дело, па се даље не испитује. Не процењује се ризик од насиља, а мере у случају пријаве насиља се не предузимају или се то чини на неодговарајући начин. Полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују информације од којих су неке виталне за заштиту жртве. Изостају обавештења других органа у систему (органа старатељства, полиције, тужилаштва и суда) о пријави насиља. Жртве се упућују да саме воде поступке, а не пружа им се стручна и друга помоћ и подршка, само су неке од оцена које је изнела Гордана Стевановић.

Скуп „Доступна примарна здравствена заштита и превенција дискриминације, насиља и родне неравноправности: улога локалне самоуправе“ организовали су Мрежа за здравља и Мрежа за родну равноправност уз подршку Сталне конференције градова и општина у Задужбини Илије Коларца у Београду.

baner1