а

Доношење посебних протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односима предуслов је ефикасне међусекторске сарадње у спровођењу заштите жена од насиља, доприноси побољшању приступа жртава одговарајућим услугама, а свако даље одлагање уређивања ефикасне међусекторске сарадње, поред тога што је пример лошег административног поступања, умањује ефикасност спровођења мера заштите као начина превенције жена од насиља у породици и партнерским односима, истакнуто је у Мишљењу упућеном Министарству правде, Министарству унутрашњих послова и Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

baner1