а

Oрганизација ...ИЗ КРУГА Београд, у циљу спречавања и борбе против вишеструке и унакрсне дискриминације с којом се жене и девојке са инвалидитетом суочавају, нарочито у приступу правди, образовању, здравственој заштити, запошљавању, заштити од насиља, злостављања... спроводи кампању подизања свести о положају жена са инвалидитетом.

У жељи да подстакнемо веће учешће у остваривању, поштовању и заштити људских права „ ... ИЗ КРУГА – Београд“ расписује наградни конкурс за најбоље литерарне радове на ТЕМУ: Људска права жена са инвалидитетом.

Циљ конкурса је да се представи:

- положај у друштву жена са инвалидитетом,

- идеје и предлози за унапређење њиховог положаја и остваривање права.

Уз рад је потребно на посебном документу доставити:

1) име и презиме, адресу становања, град, број телефона и назив школе и

2) објашњење до пет реченица шта рад представља и шта је порука рада.

Избор најбољег рада из сваког града извршиће независна комисија, састављена од чланова:

-Гордана Рајков – председница Центра за самосталан живот особа са инвалидитетом и дугогодишња лидерка за људска права жена са инвалидитетом,

-представник Заштитника грађана,

-представник Повереника за заштиту равноправности,

-представник Сектора за заштиту особа са инвалидитетом и

-представник Канцеларије за људска и мањинска права.

Основни критеријум је: креативност и порука рада.

На конкурс се може послати само један рад.

На конкурсу могу учествовати млади од 15 до 25 година старости.

Конкурс је отворен од 13.09.2016. до 13.10.2016. године

Примљени радови се не враћају, а организатор конкурса задржава право да их изложи у својим просторијама или промовише на неки други начин.

Додела награда:

Додела награда одржаће се у Београду 17.11. 2016. године.

Начин пријављивања:

Све текстове слати на емаил аредсу: или поштом на адресу:

...ИЗ КРУГА – Београд, Грчића Миленка 4б, 11000 Београд

Attachments:
Download this file (konkurs.doc)Конкурс

baner1