а

Округли сто под називом ,,Бити ЛГБТИ особа у Србији: Смањење неједнакости и искључивања и борба против хомофобије и трансфобије са којом се суочавају ЛГБТИ особе“ је у оквиру истоименог пројекта одржан 24. јуна 2016. године у хотелу Метропол у Београду. Представница стручне службе Заштитника грађана је на овом скупу излагала на тему ,,Заштита права ЛГБТ особа у Србији – Нормативни и емпиријски оквир значајан за ЛГБТ права“ из перспективе Заштитника грађана. УНДП у сарадњи са регионалном ЛГБТИ асоцијацијом ЕРА (LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey), и уз подршку УСАИД-а спроводи овај пројекат чији је циљ да обезбеди податке и развије приступе и инструменте за заступање на националним језицима у вези са унапређењем положаја ЛГБТИ заједнице, као и да организује дијалог између доносилаца одлука односно извршне, законодавне и судске власти са ЛГБТ организацијама цивилног друштва, њиховим савезницима и свим другим заинтересованим странама. Циљ пројекта је отварање ЛГБТИ питања у региону са аспекта људских права и перспективе развоја, и контекстуализује питања јачања капацитета цивилног друштва, мобилизацију заједнице и надлежности државних органа, укључујући, између осталог, право на здравље и благостање, а све у контексту развоја. Једна од компонената пројекта се односи на унапређење дијалога између представника државних органа и организација цивилног друштва.

baner1