а

Представница стручне службе Заштитника грађана је 23. маја 2016. године у Бања Луци, у Републици Српској, излагала на конференцији ,,Јавне политике за равноправност ЛГБТИ особа у Босни и Херцеговини“. На скупу који је организовао Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и организација Сарајевски отворени центар, уз подршку Агенције за равноправност полова и Џендер центра Федерације БиХ, било је речи о ЛГБТИ особама и њиховим правима у Европи, Препоруци Комитета министара Савета Европе CM/Rec (2010)5 о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета, као и о правима транс особа и правном признању промене пола. Представница стручне службе Заштитника грађана је представила тренутно стање људских права ЛГБТИ особа у Републици Србији из перспективе Заштитника грађана, са посебним освртом на положај и права транс особа, као и најважније активности које је Заштитник грађана спровео у овој области, препоруке Заједничке радне групе Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности за унапређење положаја транс особа, као и друге релевантне препоруке које је Заштитник грађана упућивао надлежним органима у својим редовним годишњим извештајима, како би се унапредио положај ЛГБТИ особа у Републици Србији.

Циљ конференције, на којој су узели учешће представници/е парламената, влада, независних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва из Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије је, осим представљања Препоруке Комитета министара Савета Европе CM/Rec (2010)5 и представљање примера добре праксе и мапирање потреба за деловањем у Босни и Херцеговини и њеним ентитетима – Републици Српској и Федерацији БиХ.

baner1