а

b_280_0_16777215_00_images_stories_20160613goca.jpg

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић оценила је да је оснивање Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије и Скупштине АП Војводине од великог значаја за унапређивање положаја жена и за промовисање принципа родне равноправности. Она је на међународној конференцији у организацији Женске мреже за будућност Европе (Womenʹ s Network for the Future of Europe – WONET) одржаној 13. јуна у Београду, рекла да та мрежа, коју чине посланице окупљене без обзира на страначку припадност, остварује значајну сарадњу са одборницама на локалном нивоу, чији рад је значајан за спровођење стратешких мера посвећеним унапређивању положаја жена на локалном нивоу.

Женска парламентарна мрежа имала је важну улогу у усвајању Закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције), што је био један од предлога Заштитника грађана за побољшање положаја грађана у односу на органе власти у Редовном годишњем извештају за 2012. годину.

Гордана Стевановић говорила је и о сарадњи са Народном скупштином, којој Заштитник грађана подноси редовне годишње извештаје о активностима институције у претходној години, о уоченим недостацима у раду органа управе, као и предлозима за побољшање положаја грађана пред органима управе. Она је истакла посебно добру сарадњу коју Заштитник грађана остварује са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова, на чијим седницама су, између осталих, представљени Посебан извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, као и Модел закона о родној равноправности, чију припрему је иницирао Заштитник грађана.

Како би се успоставило системско праћење поступања органа по препорукама Заштитника грађана, Народна скупштина је донела Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину, којим је предвиђена обавеза Владе да Народној скупштини доставља извештај о спровођењу препорука Заштитника грађана једном у шест месеци.

Заштитник грађана је, у складу са својим надлежностима, 2011. године упутио Министарству правде, а затим 2012. године поновио Иницијативу за измену и допуну Кривичног законика у циљу свеобухватније заштите жртава насиља у породици и партнерским односима и усклађивања домаћег законодавства са Истанбулском конвенцијом, али она још увек није размотрена.

baner1