а

У Медија центру у Београду је у петак, 15. априла 2016. године најављен почетак реализације регионалног пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на Западном Балкану“ а представљене су и планиране активности и очекивани резултати овог пројекта. На прес конференцији су говориле Славица Васић из Бибије, координаторка пројекта, Јадранка Миличевић из CARE International NWB Сарајево, регионална менаџерка пројекта, Слободанка Васић из партнерске организације Женски ромски центар Велики Црљени из Лазаревца и Марина Мијатовић из партнерске организације ,,Правни скенер“ из Београда. Јадранка Миличевић је истакла да ће овај пројекат трајати три године, да је регионална компонента јако важна како би се добра искуства преносила између држава, као и да кроз асистенцију партнерских организација треба да буду ојачани међусекторски координациони механизми (између осталих, сарадња образовних установа и установа социјалне заштите, како би се спречило одустајање од школовања ромске деце, као и рани бракова ромских жена и девојчица). Она је, осим тога, навела да ће се у оквиру пројекта највише радити у областима здравства, правне регулативе, националних политика и стратегија а планирано је да се пружа подршка раду ромских и неромских женских организација и мрежа.

Буџет пројекта је 1.100.000 евра, а средства су највећим делом обезбеђена од стране Аустријске развојне фондације, a мањим делом и од стране CARE International. Славица Васић је навела да ће у оквиру овог пројекта Бибија наставити рад на мониторингу примене јавних политика на националном и локалном нивоу, као и праћењу примене УН Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена и Истамбулске конвенције Савета Европе. Она је као изузетно значајан поменула наставак рада са локалном ромском заједницом (здравствена заштита, родно засновано насиље, важност образовања у циљу спречавања раног напуштања школовања ромске деце). Славица Васић је истакла да ће овим пројектом бити обухваћени и дечаци и мушкарци Роми. Марина Мијатовић је навела да, према резултатима истраживања које је спровео Правни скенер, нико од испитаника Рома и Ромкиња, обухваћених истраживањем, не зна како да оствари и заштити своја права у систему здравствене заштите, те је, стога, у овом тренутку потребно едуковати лица ромске националности да буду у могућности да остваре и заштите своја права. Правни скенер ће се посветити овој активности, као и подизању свести о важности обраћања здравственим радницима у случају насиља у породици, као и заштити репродуктивног здравља – неопходно је на ове теме информисати младе Роме и Ромкиње. Овом скупу је присуствовала и представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1