а

У Београду је 11. и 12. априла 2016. године одржан тренинг на тему „Родно осетљиве политике радних миграција“, у организацији Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС (OSCE/ODIHR), у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Сврха тренинга, на коме су учествовали представници и представнице релевантних државних органа, независних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва, као и запослени/е  у Мисији ОЕБС-а у Србији је да подигне свест учесника тренинга о ОЕБС преузетим обавезама у подручју људских права у областима родне равноправности, радних миграција и људским правима миграната. Током обуке су представљене најбоље праксе на свеобухватном приступу управљању миграцијама радне снаге у региону ОЕБС-а. Тренинг, на коме су учествовале представнице стручне службе Заштитника грађана, је водио Јурис Громовс, саветник за питања миграције/слободе кретања, Канцеларије за демократске институције и људска права, (OSCE/ODIHR).

baner1