а

palata srbije 05042016На данашњем представљању Посебног извештаја Заштитника грађана о обукама за стицање и унапређење знања и компетенција за превенцију, сузбијање и заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима у Палати Србија, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је истакла да искуства показују да је недовољна и неравномерна обученост запослених који учествују у превенцији и сузбијању насиља над женама у породици и партнерским односима и заштити жена жртава један од фактора који утиче на недовољну ефикасност процеса превенције и заштите.

Систем заштите жена од породичног насиља мора рано да препозна постојање насиља и да ефикасно интервенише, за шта је потребна и адекватна стручност запослених и поседовање потребних знања и вештина, истакла је она. Он мора да почива на адекватним евиденцијама, укључујући и евиденције стручног усавршавања. Без њих, истакла је Стевановић, није могуће ефикасно користити постојеће ресурсе и знања и вештине којима запослени већ располажу.

Број обука за запослене о насиљу над женама је недовољан, као што је недовољан и неуједначен број запослених из различитих органа који су обуке похађали. Тако је само 14 одсто здравствених радника и сарадника похађало неку обуку о насиљу над женама, а од преко 25 хиљада државних службеника такву обуку је похађало њих 235, показује анализа података које су Заштитнику грађана доставили државни органи и организације током 2015. године. Анализом је такође утврђено да су највише обука организовали систем социјалне заштите и полиције.

На представљање извештаја били су позвани представници органа и организација који су укључени у процес превенције и заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, као и представници цивилног друштва и међународних организација. Дискусија и размена информација показала је да потребу да се систем планирања, спровођења, евидентирања обука и процене њихове ефикасности мора унапредити, како би се обезбедило да стручно усавршавање буде усклађено са процесом заштите жена од насиља и потребама органа који у том процесу учествују. Представници органа посебно су поздравили препоруку Заштитника грађана да се уведе већи број интерсекторских обука намењених професионалцима из различитих система.

Заштитник грађана је упутио 19 препорука органима са циљем да се унапреди систем обучавања запослених у процесу заштите жена од насиља: да се унапреди систем планирања, евидентирања и процењивања ефикасности обука, као и да те обуке различити системи организују заједнички како би омогућили бољи проток информација међу органима.

baner1