а

У четвртак 17. децембра 2015. године, у хотелу „Слобода“ у Шапцу Академија женског лидерства уз подршку Мисије ОЕБС организовала је конференцију на тему „Подстицање родне равноправности у оквиру националних савета националних мањина“.

На овом догађају представљени су  резултати фокус група спроведених у периоду од јула до новембра као и  смернице-сугестије-примери добре праксе за унапређивање  механизама за подстицај већег учешћа жена у раду националниих савета националних мањина.

На конференција је дискускутовано и о перспективама и даљим корацима увођења  родне перспективе у рад националних савета националних мањина, и дат  кратак преглед планираних активности за наредну годину.

Скупу су присуствовали  и представници стручне службе Заштитника грађана.

baner1