а

Неопходно је, без одлагања, да Републички фонд за здравствено осигурање и Пореска управа заједнички размотре проблем пролонгирања остваривања права трудница на накнаду за време привремене спречености за рад услед болести или компликација током одржавања трудноће, у случајевима када je њихов послодавац закључиo са Пореском управом споразум о одлагању плаћања доспелих доприноса за здравствено осигурање, стоји у Мишљењу Заштитника грађана

baner1