а

Округли сто на тему ,,Обликовање родних улога и идентитета кроз родитељске праксе и друштвене норме“ , у организацији UNICEF-a и UN Women, одржан је 16. децембра 2015. године у хотелу Метропол у Београду. На скупу је било речи о родним аспектима животног тока виђених из перспективе података из истраживања вишеструких показатеља (MICS). Michel Saint-Lot,  директор Канцеларије UNICEF-a у Србији је истакао да ово истраживање треба да покаже да ли су девојчице и жене једнаке у уживању права са дечацима и мушкарцима и да оно показује да су девојчице и дечаци равноправни у низу домена, али и да има девојчица које никад не упишу средњу школу, које рано ступе у брак и које имају занемарљиве шансе да имају остварену и образовану децу, која не живе у сиромаштву. Он је, такође, истакао као главне приоритете UNICEF-a који се тичу родне равноправности: унапређивање здравља адолесцената/адолесценткиња; подржавање похађања средњег образовања девојака и жена и економског оснаживања жена; искорењивање дечијих бракова; решавање проблема насиља према женама у ванредним ситуацијама. Michel Saint-Lot је навео да је у Србији насиље према женама проблем са којим се сусрећемо у свакодневном животу. Милана Рикановић из Канцеларије UN Women је навела да нам MICS подаци показују да постоји разлика у положају девојчица и жена у односу на дечаке и мушкарце, али да је предност овог истраживања што анализира различите групе жена. Она је истакла да не треба да посматрамо жене као хомогену групу, већ треба да узмемо у обзир све аспекте и различит положај и потребе жена које припадају различитим категоријама. Циљ је да се ови подаци користе како би се креирале будуће политике, стратегије и програми који ће утицати на унапређивање положаја девојчица и жена. Марија Бабовић, професорка на Филозофском факултету је навела да је циљ студије, која је трајала 8 месеци, да се сагледају различити аспекти благостања жена и деце и да се утврди шта доводи до неједнакости у одређеним областима. Управо  MICS подаци показују који су корени неједнакости и како треба да делујемо да их предупредимо. Она је, такође, навела да су предности MICS података велике (коришћена је методологија врхунског квалитета; индикатори се дефинишу за различите категорије, што даје податке о положају жена и девојчица у различитом животном добу).  Резултати поменуте студије су доступни на интернет страници: http://www.unicef.rs/files/gender aspects

Овом скупу је присуствовала и узела учешће у дискусији и представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1