а

У петак, 11. децембра 2015. године, са почетком у 12 часова у Медија центру у Београду је представљен пилот пројекат, чији је циљ указивање на феномен раних бракова и њихов негативан утицај на уживање права детета, који спроводе Београдски центар за људска права и YUROM центар из Ниша, уз подршку Амбасаде Канаде у Србији, Црној Гори и Македонији.

Београдски центар за људска права и YUROM Центар су на овај начин желели да укажу на потребу да се овај проблем сагледа на свеобухватан начин, укључујући саме ромске девојчице, али и друге младе, како би се након образовних радионица и утврђивања потреба саме заједнице могле предложити адекватне мере које ће бити подржане од стране ромске заједнице, али и од представника/ца државних институција. Мишљење представника/ца ових организација је да тема раних и уговорених бракова ромске деце недовољно заступљена у стратешким документима и мерама које држава жели да спроведе како би на адекватан начин реаговала на овај проблем. Такође, нису рађена ни истраживања новијег датума која би допринела креирању адекватних јавних политика.

На скупу су говорили: Kevin Rex, саветник у Амбасади Канаде у Србији, Црној Гори и Македонији, Ангелина Скареп, самостална саветница у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Осман Балић, директор YUROM центра из Ниша и Невена Николић, истраживачица Београдског центра за људска права. Овом скуп је присуствовала и представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1