а

Медији су важни у превенцији насиља над женама, јер могу да подигну свест друштва о том проблему, рекла је заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић данас на представљању резултата истраживања проф. др Зорице Мршевић „Медији у Србији 2014. о родно заснованом насиљу: између стереотипа и забаве“ у београдском Културном центру Rex.

Медији су ти који имају изузетно важну улогу у борби против родно заснованих стереотипа и предрасуда који су у основи сваког вида дискриминације и родно заснованог насиља, нагласила је Стевановић, што такође истиче проф. Мршевић у својој публикацији. Заменица се сложила и са ауторкиним ставом да таблоиди све чешће усвајају стил извештавања о насиљу у породици, који је тривијалан и сензационалистички.

По речима Гордане Стевановић медији не треба да извештавају само када се насиље деси, већ и касније, шта је било са насилником, да ли је санкционисан, да ли је жртви пружена подршка и помоћ надлежних. Такође, како је рекла, медији треба да избегавају квалификације које на неки начин оправдавају насилника.

Заменица заштитника грађана је указала да је број жена жртава насиља у породици и партнерским односима алармантан и указује на неопходност унапређивања поступања свих органа у систему заштите жена од насиља у породици. Она је додала да у свом Посебном извештају о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља Заштитник грађана је, након указивања на уочене недостатке, надлежним органима упутио одређене препоруке, између осталих, да су неопходне додатне обуке службеника, боља размена информација и сарадња надлежних органа, више превентивног рада и подизања свести јавности о недозвољености и нултој толеранцији на насиље.

baner1