а

Поводом 25. новембра, Међународног дана борбе против насиља над женама, Заштитник грађана подсећа да до сада није разматран део иницијативе Заштитника грађана за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља, упућене Министарству правде 2011. године, а поновљене 2012. године.

Измене Кривичног законика којима ће се увести ново кривично дело прогањања, пооштравање санкција, обавезни психосоцијални третман за насилника и друге мере усмерене ка превенцији насиља у унапређивање поступка свих органа услов су за ефикаснију и бољу заштиту жена од насиља.

Потребно је развијати услуге подршке, заштите и рехабилитације жртава насиља у породици и партнерским односима, као и превентивне мере усмерене на подизање свести јавности о недозвољености и кажњивости насиља над женама, као и нултој толеранцији на насиље, како би жена жртва насиља наишла на подршку и разумевање своје околине.

Заштитник грађана тренутно анализира да ли су службеници  који долазе у контакт са жртвама у центрима за социјални рад, полицији, здравственим установама, тужилаштвима и судовима прошли одговарајуће обуке, ко је те обуке лиценцирао и да ли су те особе заиста професионално обучене за рад са жртвама насиља.

Посебно наглашавамо да се Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене лошијег имовинског стања, избегле, интерно расељене и жене из других угрожених мигрантских група,  суочавају са повећаним ризиком од насиља и да се посебна пажња мора посветити заштити и спречавању насиља према овим осетљивим друштвеним групама.

Заштитник грађана је, на основу анализе рад надлежних органа који су укључени у систем заштите жена од насиља у породици и партнерским односима, спроведене током 2014. године, израдио Посебан извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља са оценом стања и низом препорука за отклањање недостатака и унапређење заштите жена од насиља.

Извештај је представио Народној скупштини и надлежним органима.

baner1