а

Интерес сваког друштва је да што више особа живи у законом регулисаним, правно уређеним заједницама, истакнуто је на разговору о Моделу закона о регистрованим истополним заједницама, одржаном у оквиру Недеље парламентаризма 21. октобра 2015. године у Културном центру Rex, у Београду, у организацији – Лабриса.

Модел закона је настао у сарадњи партнерских организација Центра за унапређивање правних студија (ЦУПС), Лабриса – Организације за лезбејска људска права и AIRE Центра. Намера аутора и ауторки је да решења предложена у моделу буду разматрана као почетни радни материјал за даље разговоре, на основу кога би се, пре свега у сарадњи са организацијама које су посвећене правима ЛГБТИ особа, разматрала адекватнија нормативна решења.

Модел закона је израђен 2010. године и представљен у оквиру кампање ,,Љубав је закон“. Намера аутора и ауторки је да се решења садржана у постојећем Моделу унапреде, а затим представе организацијама цивилног друштва, релевантним државним органима, независним телима за заштиту људских права и међународним организацијама. Планирано је представљање Модела на локалном нивоу, као и разговори са Отвореним парламентом. Намера Лабриса је да настави да прати спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације и пратећег АП и да подсећа надлежне органе на обавезу спровођења планираних активности усмерених на унапређивање положаја ЛГБТИ особа у Републици Србији.

На овом скупује учествовала и представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1