а

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, представила је неке од резултата анализе Заштитника грађана у вези са обукама поступајућих службеника на теме насиље према женама и насиље у породици, на међународној конференцији ,,Примена Конвенције Савета Европе против насиља према женама-две године од њеног ратификовања у Републици Србији“, која је данас одржана у Привредној комори Србије, у Београду, у организацији Аутономног женског центра.

,,Поступајући службеници у систему заштите жена од насиља у породици нису у потпуности информисани о постојању и садржају Општег и посебних протокола. Недовољно препознају и разумеју положај жена које трпе насиље у породици и партнерским односима, а управо из неразумевања и непрепознавања насиља и реакција жртава на насиље, произилазе и неодговарајућа уверења и очекивања која надлежни органи имају у односу на њих“ нагласила је Гордана Стевановић током свог излагања, представљајући неке од резултата анализе примене Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, коју је Заштитник грађана спровео у периоду од марта до октобра 2014. године.

На основу ових резултата Заштитник грађана, у сарадњи са Аутономним женским центром, тренутно спроводи анализу која ће показати да ли су они који долазе у контакт са жртвама, од центра за социјални рад, полиције, здравствених установа, тужилаштва и судова, прошли одговарајуће обуке, ко је те обуке лиценцирао и да ли су те особе заиста професионално обучене да на одговарајући начин реагују у случајевима насиља према женама, поступају са жртвама насиља, спрече секундарну виктимизацију жртава и омогуће свеобухватну заштиту жена жртава насиља.

baner1