а

,,Заштитник грађана је указивао државним органима на проблеме са којима се суочавају припадници и припаднице осетљивих друштвених група при запошљавању, јер неки од њих, а нарочити Ромкиње и Роми и ЛГБТИ особе нису довољно оснажени/е да се обраћају институцијама и немају поверења у њих. Улога синдиката је примарна у преузимању активне улоге у указивању на ове проблеме и иницирању за њихово решавање“ рекла је Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност током излагања о улози независних институција у спречавању кршења људских права осетљивих друштвених група при запошљавању и на радном месту, на конференцији ,,Јачање друштвеног дијалога о правима рањивих група у запошљавању у Културном центру Rex у Београду.

Ова конференција је део двогодишњег међународног програма Безбедност и равноправност (Safe and Equal) и резултат је сарадње удружења Škuc-LL из Словеније и удружења Labris и Gayten LGBT из Србије, уз подршку програма Европске комисије - Progress. У оквиру овог програма је спроведено 6 тренинга за тренере у 6 градова у Србији, током којих су 64 особе, претежно активисти/активисткиње, обучени за примену антидискриминационих прописа и мера и за управљање различитостима, као и са примерима добре праксе у области рада и запошљавања. Током обука је примећен изузетно слаб одзив синдиката тако да је потребан начин да се успостави одговарајућа сарадња са синдикатима. У оквиру програма је спроведена и медијска кампања на тему антидискриминације и управљања различитостима у запошљавању, а израђена су и три приручника: ,,Мере против дискриминације у запошљавању и улога невладиних организација – Приручник“, ,,Управљање различитостима при запошљавању – улога невладиних организација у залагању за једнаке могућности и промоцији равноправности при запошљавању“, ,,Добре праксе управљања разноликошћу при запошљавању: Европска унија, Србија и подручје Западног Балкана“.

baner1