а

Консултативни састанак, на којем је представљен програм обуке за здравствене раднике и раднице на тему родно заснованог насиља, одржан је данас у хотелу „Парк“ у Београду, у организацији Канцеларије Популационог фонда Уједињених нација (United Nations Population Fund- UNFPA) у Србији.

Програм обуке је резултат сарадње Пoпулaциoнoг фoндa Уjeдињeних нaциja (United Nations Population Fund – UNFPA), Eврoпскe мрeжe жeнa прoтив нaсиљa (Women Against Violence Europe – WAVE) и Цeнтрa зa прoмoциjу здрaвљa жeнa (ЦПЗЖ). Др Слободан Савић и др Станислава Оташевић су, као стручни сарадници, прилагодили овај програм специфичностима у Републици Србији, како би његова примена довела до успешног и адекватног поступања здравствених радника у ситуацији насиља у породици. Подаци које су ови стручњаци навели приликом представљања Водича за здравствене раднике/це и других материјала у оквиру програма Одговор здравственог сектора на родно засновано насиље коиндицирају са налазима садржаним у Посебном извештају Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља.

Након дискусије су присутне представнице и представници стручне и академске јавности из области здравства изразили сагласност за примену овог програма и његово представљање другим секторима.

baner1