а

Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност представила је у Варшави на скупу ,,Улога независних тела за заштиту људских права у борби против насиља према женама и родно засноване дискриминације у Србији“, у оквиру састанка ,,Спровођење људске димензије OEБС-а 2015“ ("OSCE/ODIHR 2015 Human Dimension Implementation Meeting"), кључне налазе из Посебног извештаја Заштитника грађана о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, као и активности које Заштитник грађана предузима у циљу унапређивања положаја жртава насиља у породици и родно заснованог насиља.

На скупу је истакнут велики значај оваквих истраживања и прикупљених података за сагледавање феномена насиља у породици, као и за сузбијање ове негативне друштвене појаве. Гордана Стевановић је на састанку ,,Спровођење људске димензије OEБС-а“, у периоду 23-24. септембра, такође присуствовала радним сесијама: Слобода мирног окупљања и удруживања; независне институције за заштиту људских права и улога цивилног друштва у заштити људских права; образовање о људским правима; једнаке могућности за жене и мушкарце у свим областима живота, између осталог, путем спровођења Акционог плана за промовисање родне равноправности ОЕБС-а; спречавање насиља према женама и деци, као и на пропратним догађајима: Обележавање годишњице од усвајања Пекиншке декларације и Платформе за акцију; Жене, мир и безбедност, обележавање петнаест година од усвајања Резолуције СБ УН 1325 са конкретним примерима њене примене;

baner1